Værdier for

Sankt Helene Skole

Præcis lige som kilden der sprang, hvor fiskerne tabte Helene, er vores værdier også udsprunget fra det arbejde, som elever, forældre, lærere og ledelse har arbejdet sammen om gennem det sidste år.

Ud af det er kommet det materiale, som værdiudvalget, der har bestået af elever, forældre, lærer og ledelse, har arbejdet med for at skabe hele værdigrundlaget, hvorpå Sankt Helene Skole skal bygges.

Der er valgt 5 værdier:

TRIVSEL – RESPEKT - SAMARBEJDE - INVOLVERING – UDVIKLING.

Det er vigtigt for udvalget, at disse ord ikke bare er ord på et stykke papir, men er ord vi lever og arbejder efter, når vi færdes på Sankt Helene Skole, det være sig elever, forældre, personale og ledelse.

Derfor har vi i udvalget arbejdet med værdierne for at give dem liv og mening, så vi kan efterleve dem i vores hverdag. Nedenfor har vi skrevet det materiale sammen, så det er blevet et sammenhængende materiale. Værdierne er fremhævet, når vi skifter værdi, så det er nemmere, at se hvilken værdi der bliver beskrevet

VÆRDIGRUNDLAGET

På Sankt Helene Skole er det vigtigt at alle er i trivsel. Derfor vil vi skabe et miljø, hvor det er trygt at færdes, og hvor det er i orden at lave fejl. Vi vil være med til, at alle med tilknytning til skolen bliver inddraget i skolens dagligdag, at de bliver lyttet til og anerkendt, for hvem de er, samt hvad de gør og siger. Inddragelse skaber ansvarsfølelse, hvilket er med til at give det overskud og den glæde, der skal til for at hjælpe andre. For at trives er det vigtigt, at man møder en skolekultur, hvor alle føler nærvær i et respektfuldt miljø.

Vi ved, at en venlig anerkendende tone giver gensidig respekt. Derfor har vi i mødet med hinanden fokus på en positiv kommunikation. På Sankt Helene Skole arbejder vi alle for, at den enkelte bliver set og føler sig anerkendt. For at vise respekt for hinanden og skolen, er vi konsekvente i vores handlinger med en anerkendende tilgang.

For at behandle alle lige, må man behandle alle forskelligt.

For at få tingene til at fungere er det vigtigt, at vi samarbejder. Hvis vi løfter i flok, bliver arbejdet meget nemmere for den enkelte. I et miljø, hvor det er naturligt at bede hinanden om hjælp, skabes der også glæde ved at have udført noget i fællesskab. På Sankt Helene Skole har vi en klar forventning om, at vi alle løfter i flok og har fælles fodslag. For at få et godt samarbejde op at stå, er det nødvendigt med en god og åben dialog, hvor vi taler pænt til og om hinanden. I et ligeværdigt fællesskab er vi med til at sikre, at vi udnytter vores kompetencer på tværs af alder og faggrupper, og sikrer at alle bliver set og hørt samt inkluderet i fællesskabet.

På Sankt Helene Skole forventer vi, at man involverer sig og bliver involveret. Man skal ses, høres, blive forstået og huskes. Derfor er det vigtigt at skabe et involverende miljø, hvor der er plads til at samarbejde og vidensdele i et forpligtende fællesskab. På vores skole ønsker vi at skabe en undervisningsform, hvor eleverne bliver involveret med en undersøgende og eksperimenterende tilgang til indlæringsprocesserne.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at der altid sker udvikling. For at skabe udvikling er det vigtigt, at der er tid og rum til refleksion, der igen i samarbejde med andre medfører udvikling. Refleksion er kimen til at kunne navigere og dermed at kunne udvikle nye ideer og viden. For at skabe udvikling er det vigtigt, at vi udviser åbenhed, ved at vi alle tør sige vores meninger og bliver respekteret for det, samtidig med at vi er åbne overfor andres holdninger. Vi ønsker at dele og udvikle viden og færdigheder i fællesskab.

På Sankt Helene Skole ønsker vi, at disse værdier ligesom kilden vil blive ved med at strømme, så vi i fællesskab skaber en skole, hvor vi alle føler at :

VI ER I TRIVSEL, HAR RESPEKT FOR HINANDEN OG SIKRER ET GODT SAMARBEJDE, HVOR ALLE HAR MULIGHED FOR INVOLVERING OG UDVIKLING.

SANKT HELENE SKOLE - KILDEN TIL VIDEN