Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

VEJBY afdelingen i skoleåret 2014-15 opdelt på følgende måde:

BLOK U                7., 8. og 9. klasser

 

BLOK M               Kontor, Pædagogisk Servicecenter, Fysik, N/T, Skolekøkken,    

                          Billedkunst, Kantine, Håndarbejde, 

 

BLOK I                Børnehaveklasser, 1., 2. og 3. klasser og Edb-lokale

 

Gl. Bygning        Pedeller, 4 ., 5. og 6. klasser, Sløjd, Gym.-sal

 

DET LILLE HUS   Specialundervisning og Skolepsykolog

 

 
TISVILDE afdelingen i skoleåret 2011/2012 opdelt på følgende måde:
 
 
Gamle lærerbolig: Reading Recovery, SU og 6A.
 
"Den lange gang": IA1, IA2 og 3A
 
Under lærerværelset: 4A og 5A
 
Over sløjd/billedkunst: Håndarbejde og N/T
 

Elevernes skolemøbler

Skolen har borde og stole der kan indstilles i højden i forhold til elevernes størrelse. Stolene har "vippesæder".

Skolevejens trafiksikkerhed

Vejby afdelingen ligger trukket tilbage fra hovedgaden og indgangen er fra egne P-pladser.
Der er cykelsti hele vejen fra Tisvilde til Vejby.
I Tisvilde skal eleverne tit over hovedgaden ud for skolen, og der er etableret skolepatrulje ved fodgængerfeltet om morgenen, hvor trafikken er tættest.
Forældre i Tisvilde opfordres til at benytte P-pladsen ved idrætsforeningen om morgenen, for at undgå trafik-kaos på skolens P-plads.