Faktuelle oplysninger

Antal elever

 
 

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

 • Samlet elevtal pr. 01-10-2017:  ?
 • Samlet elevtal pr. 01-03-2018:  409 elever

 •  
  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

 

 

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 

 • Indskolingen (0.-2. klasse): ? elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 19,9 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 16,3 elever pr. klasse

 •  
  OBS. Ovenstående optælling forudsætter klassebetegnelser som 00A, 00B, 01A, 01B...
  Den automatiske optælling tager ikke hensyn til evt. specialklasser.

Karaktergennemsnit

Folkeskolens Afgangsprøveresultater - 9. klasse

 
KAN SES I KOMMUNENS KVALITETSRAPPORT

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

OPLYSNINGER KAN SES I KOMMUNENS KVALITETS RAPPORT

Antal elever pr. pc

 

 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 

 • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 01-03-2018:  52
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret:  ?
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger:  ?


 •  
 • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale