• ikon
  Rasmus Sørensen den 01-07-2016
  Vi søger nye kolleger, som gør matematik og fysik til udskolingens yndlingsfag eller som fortryller klasseværelset med fantastiske franske gloser

  Er du vores nye fysik-, matematik eller  eller fransk-lærer? Og er du kæmpe fan af dine fag og vil du stadig udvikle dig?
  På Sankt Helene Skole søger vi uddannede lærere til fagene fransk og fysik/kemi, gerne i kombination med biologi eller matematik. 

  Vi arbejder med individuelle mål og vil være en skole for hele mangfoldigheden af forskellige individer. Alle skal indgå i gode lærerige fællesskaber. Og det gælder naturligvis også dig.
  Du vil møde lærere, som du kan sparre med, hjælper dig til rette, og som kræver af sig selv og kolleger, at vi tager aktivt del i fællesskabet. Sådan bliver vores hverdag værdifuld og sjov. Som ansat på Sankt Helene Skole skal du medvirke til et undervisnings- og arbejdsmiljø, hvor læring og trivsel er kerneopgaven. Du vil blive tilknyttet et team af dedikerede kolleger, og her har du dine primære opgaver.

  Sankt Helene Skole byder hver morgen velkommen til knapt 400 elever og 35 lærere. Vi har god plads, mødefaciliteter og velindrettede arbejdspladser og naturen lige uden for døren – og vi bruger den.

  Ansættelse efter gældende overenskomst. Vi har brug for dig hurtigst muligt.

  Ansøgningsfrist mandag d. 8. august.

  Ring gerne i dag, hvis vi har vakt en gejst i dig. Vi står klar, hvis du har lyst til at høre mere. Vores skoleleder Helle Postholm tager telefonen med i sommerhus: Tlf. 7249 7148 (hmpos@gribskov.dk).
   
 • ikon
  Lydia Brit Jensen den 30-06-2016
  Gribskov vælger integration uden modtageklasser
   
  Hvordan får vi integreret nye flygtningebørn bedst i Gribskov? Tager vi børnene ind i en isoleret modtageklasse – eller satser vi fra dag på kontakt til danske børn i almindelige skoleklasser? Gribskov Kommunes Børneudvalg har valgt den sidste model.
   
  Fra skoleåret 2016/2017 oprettes der ikke længere modtagelsesklasser med tilbud til nyankomne elever på Gribskolen.
  Børneudvalget har på deres møde d. 6/6 2016 givet grønt lys til at alle nyankomne flersprogede børn starter direkte på deres distriktsskole.
  Det betyder at der gives mulighed for direkte integration fra den første dag, ved at eleverne kommer direkte i en almenklasse og bliver tilbudt basisundervisning i dansk som andetsprog sideløbende i op til to år. Derefter tilbydes der supplerende undervisning efter behov.
  Fordelen ved dette nye tiltag er at eleverne i deres dagligdag befinder sig i et dansk sprogmiljø og samtidig får intensiv undervisning i dansk som andet sprog - i og uden for almen klassen.
   
  Debat om bedste integration
  Der er på landsplan en debat om, hvordan det stigende antal flygtningebørn får den bedste start på deres danske tilværelse.
  Flere kommuner er begyndt at forlade idéen om særlige modtageklasser. Hedensted Kommune, som ikke er helt ulig Gribskov, droppede de særlige modtageklasser for ti år siden.
  I bladet 'Folkeskolen' beskriver kommunens børnechef erfaringerne fra Hedensted:
  "Vi har gode erfaringer med, at børnene hurtigere bliver en del af lokalsamfundet og får nogle forbindelser, de kan drage nytte af i fritiden. De får nogle kammerater, de kan lege med i fritiden, de kan blive en del af en lokal foreningen, der bliver knyttet bånd mellem familier - sandsynligheden, for at det sker, er større, når man starter i en lokal skole. Og det giver bedre integration fra dag et", siger Peter Hüttel, chef for læring i Hedensted Kommune til 'Folkeskolen'.
   
  Fokus på lærernes viden
  I den faglige debat om modtageklasser har erfarne modtageklasse-lærere peget på, at faglig viden hos lærerne er en forudsætning for, at flygtningebørn kan få en god start på skole-tilværelsen. Netop det har vi i Gribskov Kommune forsøgt at lægge vægt på.
  For at lærerne kan løse denne opgave, er der afholdt to "dansk som andetsprog-fagdage". I efteråret arrangeres et længere basiskursusforløb i dansk som andetsprog, der opkvalificerer udvalgte lærere til at undervise ny-ankomne flersprogede elever i dansk som andetsprog.
  Desuden er der et vejleder- kursusforløb for fire højt kvalificerede dansk som andetsprog-lærere. Dette kursus kvalificerer lærerne til at hjælpe og vejlede deres kollegaer i, hvordan man arbejder i praksis - og sikrer sproglig udvikling.
  På denne måde sikres, at lærerne får et godt afsæt til at kunne tage imod de ny-ankomne flersprogede børn og give dem en god skolestart.

  Sådan gør vi efter sommer
   
  I praksis kommer det til at betyde, at de 6-14-årige flygtningebørn indskrives direkte på distriktsskolerne i en almen klasse på alderssvarende klassetrin.
  De enkelte skoler arbejder selv videre med udmøntningen og konkretiseringen, så der er mulighed for at tage højde for den enkelte skoles struktur, antal børn mm.
  De 14 -18-årige fortsætter som tidligere i modtageklasserne i Uddannelsescentret i Helsinge.

   
 • ikon
  Rasmus Sørensen den 28-06-2016
  Information til alle forældre på kommunens skoler om Gribskov Læringsakademi.

  Med inspiration fra Løkkefondens Drengeakademi og lignende læringsakademier i andre kommuner har Gribskov Kommunes arbejdet sammen med True North om at skabe et Gribskov Læringsakademi for udvalgte unge fra vores kommende 8. klasser.

  Der bliver afholdt et særligt forældremøde for de udvalgte unge og deres forældre lige efter sommerferien. Der er gået en særlig invitation ud til de pågældende unge og deres forældre. 

  De udvalgte unge skal gennemgå et 4 uger langt forløb i august og september i læringsakademiet. 

  Læringsakademiet ledes af lærere fra True North med deltagelse af nogle af de unges egne lærere fra skolerne.

  På Læringsakademiet undervises de unge først og fremmest i dansk, læsning og matematik, hvor der tages hensyn til den enkelte unges faglige forudsætninger og baggrund i øvrigt. Formålet er at de unge på 4 uger øger deres faglige færdigheder og trivsel i de to fag betragteligt. De unge vil derfor blive testet i fagene før og efter forløbet.

  Læringsakademiet kommer til at foregå i Ungdomsskolens lokaler på Kanutskivej 5 i Helsinge. De unge skal selv transportere sig til Kanutskivej i de 4 uger enten med Movia og et skolebuskort eller på anden måde.

  For at muliggøre en faglig opfølgning i resten af skoleåret og videre i skoleforløbet får 8. klasselærerne et workshop kursus med True North som inspiration til faglig fornyelse i fag og i arbejdsmetoder. Dette forventer vi også kommer alle øvrige elever til gavn.

  Børneudvalget har bevilliget penge til projektet i 3 år. Vi evaluerer forløbet hvert år, således at vi drager læring af vores erfaringer undervejs, og eventuelt justerer i projektet. 

  Særligt interesserede, som vil vide mere om True North kan se deres hjemmeside her:

  www.truenorth.dk

  Med venlig hilsen og med ønsket om en god sommer

  Anne Steffensen

  Centerchef Børn og Unge
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen